Gradbene faze

I. gradbena faza

Začetek fizične gradnje objekta.

1.    Pripravljalna dela na gradbišču. 2.    Pripravo terena, kjer bo stal naš objekt. 3.    Pripravo gradbišča:

  • postavitev gradbene barake,
  • ograditev gradbišča s primerno ograjo,
  • postavitev sanitarij in vodne oskrbe,
  • ob dostopu na gradbišče pa je treba postaviti tablo, na kateri so podatki o investitorju, izvajalcu in nadzorniku gradbenih del na parceli.

Zahtevnost ureditve gradbišča je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta, ki ga gradimo.